Nowe odznaczenia, medale i nagrody dla współpracowników „Akcentu” (2017-2018)

Z życia redakcji i fundacji

Nowe odznaczenia, medale i nagrody
dla współpracowników „Akcentu” (2017-2018)

– 19 kwietnia 2017 r. Medal 700-lecia Miasta Lublin podczas uroczystej Gali Kultury w Filharmonii Lubelskiej otrzymał Bogusław Wróblewski.

– 14 grudnia 2017 r. (wręczone z okazji wydania jubileuszowego 150. numeru „Akcentu” w czasie uroczystości w Trybunale Koronnym w Lublinie)

Medal Unii Lubelskiej otrzymali:
Monika Adamczyk-Garbowska
Jarosław Cymerman
Łukasz Janicki
Łukasz Marcińczak
Waldemar Michalski
Jarosław Wach
Bogusław Wróblewski
Bohdan Zadura

Medal Wojewody z Dyplomem uznania
dla Zespołu redakcyjnego kwartalnika „Akcent”

Dyplom uznania Marszałka Województwa Lubelskiego „za szczególne zaangażowanie w rozwój kultury” otrzymali:
Anna Goławska
Łukasz Janicki
Elżbieta Kudyba
Eliza Leszczyńska-Pieniak
Jarosław Sawic
Wiesława Turżańska
Jarosław Wach

Dyplom uznania Wojewody Lubelskiego otrzymali:
Lechosław Lameński
Łukasz Marcińczak
Janina Strąkowska
Bogusław Wróblewski

Nagrody okolicznościowe Urzędu Marszałkowskiego otrzymali:
Bogusław Wróblewski
Waldemar Michalski

Nagrody okolicznościowe Urzędu Miasta Lublin otrzymali:
Łukasz Janicki
Katarzyna Konopka
Elżbieta Kudyba
Jarosław Wach

Medal Prezydenta Miasta Lublin otrzymali:
Janina Hunek
Alina Kochańczyk
Janina Strąkowska
Tadeusz Szkołut
Aneta Wysocka

– 18 marca 2018 r. nagrodę w postaci statuetki „lubelskiego Angelusa” w kategorii „animator życia kulturalnego” podczas gali w Muzeum Lubelskim otrzymał Waldemar Michalski.

– 17 kwietnia 2018 r. (wręczone podczas uroczystej Gali Kultury w Centrum Spotkań Kultur)

Medal 700-lecia Miasta Lublin otrzymali:
Jarosław Wach
Bohdan Zadura

Medal Prezydenta Miasta Lublin otrzymała:
Magdalena Jankowska

Nagrodę Miasta Lublin „za całokształt działalności” otrzymał Waldemar Michalski.
– 4 lipca 2018 r. (wręczone w Sali Portretowej lubelskiego ratusza)

Medal 700-lecia Miasta Lublin otrzymali:
Jarosław Cymerman
Łukasz Janicki
Łukasz Marcińczak
Waldemar Michalski

– 12 października 2018 r. Nagrodę im. Juliusza Słowackiego „za całokształt twórczości poetyckiej, krytycznej i przekładowej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich otrzymał podczas Warszawskiej Jesieni Poezji Waldemar Michalski.

– 4 grudnia 2018 r. (wręczone przez Wojewodę Lubelskiego Przemysława Czarnka podczas uroczystego spotkania w Studiu im. Zbigniewa Stepka Radia Lublin S.A.)

Krzyż Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej otrzymały:
Wiesława Turżańska (srebrny)
Aneta Wysocka (brązowy)

Medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” otrzymał:
Bogusław Wróblewski (srebrny)

Odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymały:
Janina Strąkowska
Eliza Leszczyńska-Pieniak