Wernisaże literackie Akcentu

Z życia redakcji i fundacji

Wernisaże literackie Akcentu

Wernisaże literackie „Akcentu” tradycyjnie organizowane są od lat raz w miesiącu. Celem projektu jest popularyzacja współczesnej literatury i sztuki oraz prezentacja najciekawszych zjawisk i dokonań w zakresie literatury współczesnej. Spotkania mają charakter otwarty i prowadzone są na zasadzie dyskusji z autorem (poprzedzone wystąpieniem krytyka). Odbywają się one w redakcji „Akcentu”, a także m.in. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, Trybunale Koronnym, Sali Posiedzeń Rady Wydziału Humanistycznego UMCS, w Studiu im. Z. Stepka Radia Lublin S.A., Kawiarni Artystycznej „Hades” i in.

Dotychczas odbyły się wernisaże prezentujące twórczość kilkudziesięciu autorów z lubelszczyzny, ale także Wiesława Myśliwskiego, Pawła Huelle, Michała Jagiełły, ks. Wacława Oszajcy, Normana Daviesa (Wielka Brytania), Istvána Kovásca (Węgry), Jerzego Kołacza (Kanada), Tadeusza Chabrowskiego (USA), Anny Frajlich-Zając (USA), Mykoły Riabczuka (Ukraina), Romualda Mieczkowskiego (Litwa).

Fundacja współorganizuje od 10 lat spotkania dyskusyjne „Akcentu” w ramach Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu (gośćmi honorowymi spotkań byli m.in. Wiesław Myśliwski, Bohdan Zadura, István Kovásc, ks. Wacław Oszajca) oraz od 3 lat uczestniczy w programie Nocy Kultury („Ideał sięgnął bruku” – 2007 r., „Wiersze z beczki” – 2008 r., „Duch liryki” – 2009 r.).

Wernisaże Akcentu
Wernisaże Akcentu