Ewa Mazur – wiersze. Oryginały i przekłady.

Kolekcja tłumaczeń

Ewa Mazur

Bardowie rewolucji

dalej ciągną swe canzony
otoczeni grupkami zbawionych
Ciotki rewolucji
wydają proszone herbatki
przed wyjściem ostatniego gościa
dyskretnie liczą łyżeczki
Ojcowie rewolucji
rozmawiając przymykają oczy
by spowiednik nie wyczytał w nich lęku
Dzieci rewolucji ciskają w kieszeniach na piersi
paszporty świeże jak poranki wiosną
Wnuki rewolucji
przestępują z nogi na nogę
Bardowie rewolucji
dalej ciągną swe canzony
otoczeni grupkami zbawionych

 

(NIEMIECKI)

Die Barden der Revolution
[Bardowie rewolucji]

lassen nicht von ihren Kanzonen
umstellt von Grüppchen Erlöster
Die Tanten der Revolution
verteilen Einladungen zum Tee
vor dem Weggang des letzten Gastes
zählen sie diskret die Löffel
Die Väter der Revolution
schließen beim Sprechen die Augen
damit der Beichtvater ihre Furcht nicht sieht
Die Kinder der Revolution
tragen in den Brusttaschen Pässe
die frischer sind als der Morgen
Die Enkel der Revolution
wechseln andauernd das Standbein
Die Barden der Revolution
lassen nicht von ihren Kanzonen
umstellt von Grüppchen Erlöster

przełożyła Róža Domašcyna


Modlitwa naiwna

Jeśli jest Bóg
to i tak nie ma Go o co prosić,
modlitwa jest ciężka
– nie doleci ptakiem.
Jeśli już się modlić
to nie prosić o szczęście.
On musi być znudzony
– tym wiecznym skomleniem.
Jeśli chcieć szczęścia, to niech to nie będzie
syte zadowolenie
karmionego dziecka.
Więc proszę Boga:
Mądry, Stary Panie Boże,
nie dawaj mi szczęścia,
bo to stan przejściowy
głupcom i szubrawcom.
Daj mi, mądry Panie Boże
dużo smutku,
żeby było co robić
z tym życiem, aż do śmierci.

 

(DUŃSKI)

Naiv bøn
[Modlitwa naiwna]

Hvis Gud er
kan vi bede Ham om noget
bøn er tungtvejende
– ikke luftig som en fugl.
Hvis man beder
skal man ikke bede om lykke,
Han vil være ked af det
– hvis vi for evigt jamrer.
Hvis vi vil være glade
bliver det ikke sådan
vi vil ikke blive tilfredsstillet
som et ammende barn.
Så beder jag Gud:
Du Kloge, Gamle Herre Gud
giv mig ikke lykke,
fordi det er en tilstand passende
for dumrianer og slubberter.
Giv mig, Kloge Herre Gud
masser af tristhed
for at jeg kan gøre noget
med mit liv, helt frem til døden.

przełożyli Jadwiga Kosiorkiewicz-Księżycka i Poul Strandvil