Kolekcja tłumaczeń – język czeski

Kolekcja tłumaczeń

Język czeski

Marian Janusz Kawałko

Bohdan Zadura


Marian Janusz Kawałko

Z cyklu Omilostnění baroka

Světla apokalypsy

Vím o tvých skutcích – podle jména jsi živ, ale jsi mrtev.
(Zjevení Janovo, 3:1)

zdálo se mi o janovi
s mitrou svatý déšť
smýval apokalypsu
z papyrusové kůže
jako z astrálního těla
izraelitky jménem anna
nebo snad salome nemohl jsem
osušit od slz své
ruce nepoznával jsem nikoho
kromě jana Bůh jedině
procházel se
po jezeře z ohně slunce
poslepu kutálelo všechny
hříchy moje prchaly
s křikem v ústech jižní
kříž zval na ranní mši
neklidné svítání

przełożył Libor Martínek


Bohdan Zadura

Budapešť
[Budapeszt]

pamatuji se
jak jsem jel dvojkou
od mostu Svobody
k mostu Markéty
čtyřicetiletý

díval jsem se na lidi
sedící u bílých
stolků na bílých
židlích
a cítil jsem
že tam je
skutečný život

pamatuji se
jak jsem seděl
u bílého stolku
na bílé židli
pil jsem espresso
a jedl jsem zmrzlinu
čtyřicetiletý

díval jsem se na lidi
jeli tramvají
od mostu Svobody
k mostu Markéty
a cítil jsem
že tam v tramvaji je
skutečný život

przełożył Karel Mimra

Chceš-li jet vpravo, odboč vlevo
[Chesz jechać w prawo skręć w lewo]

Ben a Liz Američané přátelé Marty
(neumřu dokud se nenaučím maďarsky
což mě přivádí do poněkud mrzuté situace)
neslyšeli o Ashberym Odkud je? Z New

Yorku My jsme z Kalifornie Můžeme tedy nevědět
a Ben dodává vážně: nevyznáme se v poezii
A klábosíme o tom co déšť vypláchl ze vzduchu
a o zjednodušeních černobílého světa

Myslím na to že když chci odtud přejet
do Pešti přes Alžbětin most který je po pravé straně
musím před mostem odbočit vlevo

banální zákon hlemýždě To však Ben
který se nevyzná v poezii říká
vždycky toužíme po tom co jsme nezvolili

przełożył Václav Burian

Jiný pokoj
[Inny pokój]

krátce poté
co se probudíš
nevíš
kde jsi

po několikáté
už to tak může zůstat
napořád

przełożył Karel Mimra

Neznámé motivy
[Nieznane motywy]

Rozbitá výloha kiosku
a rezavé stopy krve
které se ztrácejí kdesi u nádraží

Tolik zbylo z příběhu noci
slunce ve skle hnědé kaňky na chodníku

przełożył Václav Burian

obota, kdy zemřel Andrzej Kijowski
[Sobota, kiedy umarł Andrzej Kijowski]

Růže, nedopalek, strojopis
jídelního lístku z mléčného baru – jen to vidím
když sedím na zastávce autobusu.
To, nač myslím, považujme za nepodstatné
nikoho by to nepovzbudilo.

przełożył Václav Burian

Černé prapory
[Czarne flagi]

Ottonu Orbánovi

Na budově Akademie věd visí
černý prapor Dopoledne
tam ještě nebyl Nebo sis nevšiml
Jiný kraj jiný mrav V jistém věku

Je člověk odsouzen srovnávat
Na takové pláži v Sozopoli černý
prapor neznamenal že se někdo utopil
(Když ho nesli moře bylo klidné)

Všechno se jaksi stává ozvěnou
i když je to jen němý obraz
vymáchaný prstýnek nalezená náušnice

V odstupu několika dnů zemřel primas a miss té země
spáchala sebevraždu Říkám Ottonovi anglicky
že je smutná tahle poezie A on odpovídá I´m a lucky man

przełożył Václav Burian

Kde je poezie
[Gdzie jest poezja]

Vykřikl jsem kdysi
slova jsou důležitá
Buď jsem si byl jist
anebo jsem chtěl sám sebe
přesvědčit

Tam je poezie
kde ji nikdo nehledá
V televizních pořadech
pro venkov
ve kterých se mluví
o zlepšování základního stavu
zatímco dobrotivé mírné ovečky
které přilétly z Austrálie
ani nevědí
že na ně hledíme

Je poezie v listech
vycházejících z Vatikánu
ve kterých je řeč
o vedoucí úloze
solidarity
a Matka Jasnohorská
je zvána na všechny
polské hřbitovy

Profesionálů není třeba
Ona je skutečně všude

przełożył Václav Burian

Kadeřnictví
(smíšené)
[Zakład
(damsko-męski)]

nebyl tam muž
rozhodl jsem se pro ženu
když už jsem tam zašel

ve skutečnosti holku
vysokou a hubenou
s nakrátko střiženou ofinou

pracovala tu krátce
viděl jsem ji asi
potřetí

věděl jsem že se teprve učí
byla levnější
o jednu třetinu

jak?
zeptala se když jsem usedl
on by už věděl

nanejvýš by se zeptal
tak jako vždy?

stačilo by kývnout hlavou

ale když jsem spatřil
na jejím pravém boku
proklatě nízko u pasu
na místě koltu pět párů
nůžek
rozveselil jsem se

przełożył Karel Mimra