Kolekcja tłumaczeń – język holenderski

Kolekcja tłumaczeń

Język holenderski

Józef Franciszek Fert

 


Józef Franciszek Fert

de vrouw van Lot

[żona lota]

Waaromn kreek ze om
alen liepen vooruit
met orenstevig genesteld tegen schouders
met ogen die naar sporen vanvoeten staren
van hen die voorgingen
of naar de onverschillige trekken van de woestijnweg

niemand probeerde – zelfs niest
verstolen –
in de hemelogen te kijken
blauw wijd opengespered maar niets bergrijpend

waarom keek ze om

de enige moedige de ongeruste
misschien was ze vergeten de gaskraan te sluiten
of had ze de waterkraan niet toegedraaid en
bereikte het water
de gordijnen of drupplede het reeds op de Perzische tapijten
van de bendenburen

misschien strooide ze te weinig zaad voor de kanarie
of vergat ze de deur op een kier te laten
voor de kat wanneer die treugkomt van haar
nachtelijk zwerven
vergeef zal zij in het hout krabben
en hartverscheuren zal zij om vergiffenis vragen

dit alles is waaromnkreekzedoch ze vergat dat alles
bang geworden van het papegaaigekrijs van haar geweten
van het familiegemekker
ik den echter
dat deze vrouw zag
dat
wat ze niet mocht zien

een vriendelijke bekende stad
in de ganse pracht van haar leven
behaaglijk uitnodigend
ais de warme curve
in het pas verlaten bed van de minnares
als een kind dat vol vertrouwen zijn handen uitsteekt
naar de volwassen
men weet niet waarom en naar waar
ze van de tederheid wegvluchtten

en vervingen door abstracte wetten
het eeuwig groen element van leven

Tłumaczenie Zofia Goczoł-Klimaj i Beatrijs van Craenenbroeck