Grzegorz Władysław Wróblewski

Grzegorz Władysław Wróblewski – ur. 1982 w Lublinie. Absolwent filologii angielskiej i socjologii KUL. Nauczyciel języka angielskiego w III Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Autor recenzji albumów muzycznych, relacji z podróży do Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych oraz festiwali („Akcent” 2022 nr 1), a także artykułów o aksjologii i estetyce dalekowschodnich sztuk walki w języku polskim („Akcent” 2012 nr 3) oraz angielskim („Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology” 2013 nr 2). Opublikował również przekłady teksów kulturoznawczych z języka angielskiego w wydawnictwach Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej i na łamach „Akcentu” (2009 nr 4).