Magdalena Jankowska – wiersze. Oryginały i przekłady.

Kolekcja tłumaczeń

Magdalena Jankowska

Manewry

jako dzieci bawiliśmy się w wojnę
dziś ogłaszamy zawieszenie broni

śniadanie na trawie
poligonu

żadne okopy
żadne zasieki

salutują sutki
do daszka dłoni

 

(FRANCUSKI)

Manœuvres
[Manewry]

enfants nous jouions à la guerre
aujourd’hui nous proclamons l’armistice

petit-déjeuner sur l’herbe
du champ de tir

aucune tranchée
aucun barbelé

les têtons saluent
la main en visière

 

przełożyli Ludivine Chevalier i Jacek Giszczak


Dwa serca

kiedy czyta wiersz
który przetłumaczył
słychać ze ma serce
do tej roboty

kiedy czyta wiersz
który sam napisał
słychać że ma serce
w gardle

 

(FRANCUSKI)

Deux cœurs
[Dwa serca]

quand il lit un poème
qu’il a traduit
on entend qu’il a du cœur
pour ce travail

quand il lit un poème
qu’il a écrit lui-même
on entend son cœur se nouer
dans sa gorge

 

przełożyli Ludivine Chevalier i Jacek Giszczak


Przyniosła mi dwie gałązki

osobnik żeński i osobnik męski

kwiaty
w marcu

potem liście
wąskie i srebrne jak ostrza scyzoryków
do wycinania serc

dwupienny
rokitnik

czerwień owoców
cierń
szron siwych włosków

na słonecznym stanowisku
młodości

 

(FRANCUSKI)

Elle m’apporta deux rameaux
[Przyniosła mi dwie gałązki]

un spécimen féminin et un spécimen masculin

des fleurs
en mars
puis des feuilles
effilées et argentées comme des lames de canifs
pour graver des coeurs

l’argousier
hermaphrodite

le rouge des fruits
une épine
givre du duvet argenté

sur le sol ensoleillé
de la jeunesse

 

przełożyli Ludivine Chevalier i Jacek Giszczak


Element struktury

to otoczone białkiem
nic
tak ważne dla całości

przy nekrologu
staje się
prawdą

podaną na talerzu
jak kawałek
szwajcarskiego sera

 

(FRANCUSKI)

Élément de structure
[Element struktury]

ce rien
entouré d’albumine
si important pour le tout

dans la nécrologie
devient
la vérité

servie sur une assiette
comme un morceau
de fromage suisse

 

przełożyli Ludivine Chevalier i Jacek Giszczak


Święto Przemienienia

pośród kwiatów sypanych
przez dziewczynki w bieli

liście czerwonych śliw
 
(FRANCUSKI)

Fête de la Transfiguration
[Święto Przemienienia]

parmi les fleurs répandues
par des fillettes en blanc

les feuilles écarlates des pruniers

przełożyli Ludivine Chevalier i Jacek Giszczak


***

omdlałe linie pagórków
miękkie wklęśnięcia dolin
ciało po miłości kiedy sen
przychodzi tuż za śmiercią
i pozwala odżyć

 

(ANGIELSKI)

***
[omdlałe linie pagórków…]

languid hill lines
soft valley hollows
the body after love
when sleep comes after death
allowing to revive

przełożył Marek Marciniak


***

w pocie śluzie ślinie
równocześnie
szukamy
własnych granic
jak deski ratunku

 

(ANGIELSKI)

***
[w pocie śluzie ślinie…]

in sweat, mucus, saliva
we search
simultaneously
our own limits
and our last hope

przełożył Marek Marciniak


Iskra

we mnie
to okruch
ze spalonych
mostów

 

(ANGIELSKI)

this spark
[Iskra]

inside me
is a shred
of burned
bridges

przełożył Marek Marciniak


popatrz

w jak ludzkiej
stoję tu postaci –
o kuli
ze skrzydłem

 

(ANGIELSKI)

look
[popatrz]

I stand here
in a human form
with a crutch
with a wing

przełożył Marek Marciniak


może to dzieło przypadku

wykupili polisę założyli
alarm i zewnętrzne żaluzje
nabyli złego psa i szczęście

nie miało dostępu ?

 

(ANGIELSKI)

maybe it is by accident
[może to dzieło przypadku]

they bought the insurance,
installed the alarm, external blinds
they bought a watchdog
and luck
couldn’t reach them?

przełożył Marek Marciniak


od do

recykling zużytych
przez trudne związki
odzysk ciepła
chwila przy koksowniku

 

(ANGIELSKI)

from… to…
[od do]

recycling of the used
by hard relations
heat recycling
a moment by a brazier

przełożył Marek Marciniak


mama

a więc to już…
I nitka znowu nie trafia w uszko

siedzi tak
z igłą w jednej a nitką w drugiej dłoni
z miną jakby robiła oko do wieczności

 

(NIEMIECKI)

Mama
[mama]

Also es ist schon so weit…
und der Faden will wieder nicht ins kleine Nadelöhr finden

so sitzt sie
mit der Nadel in der einen und mit dem Faden in der anderen Hand
mit einer Miene als zwinkere sie der Ewigkeit zu

przełożyła Erika Stöppler


babcia

przestali jej doglądać najbliżsi
w pozłacanych ramach
kolorowe wspomnienia
odleciały na perskich dywanikach
srebrne łyżeczki pociągnęły kluczem
kapelusze zagnieździły się na głowach wnuczek
przed zimą uciekły lisy wydry piżmaki
tylko puste wieszaki poruszone tym drżały
nawet szafa odwróciła się do niej plecami
znikając w bagażówce
zostały puste podróżne walizy
więc było jej lżej odchodzić

 

(NIEMIECKI)

Oma
[babcia]

So sie haben aufgehört sie zu pflegen
ihre Nächsten in vergoldeten Rahmen
die bunten Erinnerungen
sind auf den persischen Teppichen abgeflogen
die silbernen Teelöffel wie die Vögel zogen davon auf ihrem Zug
die Hüte nisteten sich ein
auf den Köpfen der Enkelinnen
vor dem Winter ergriffen Füchse Otter und Bisamratten die Flucht
lediglich die nackten Bügel dadurch berührt zitterten
selbst der Schrank drehte ihr den Rücken zu
als er in dem Transporter verschwand
nur die leeren Koffer blieben
so fiel es ihr leichter zu gehen

przełożyła Erika Stöppler


głos z pogranicza

jeszcze patrzę na nie z przyjemnością
nie złoszczą mnie jeszcze ich krótkie spódnice
skoro taka zgrabna – myślę i biegnące za nimi
spojrzenia mężczyzn dostrzegam jeszcze
bez zawiści
a może
już?

 

(NIEMIECKI)

Die Stimme aus dem Grenzland
[głos z pogranicza]

noch schaue ich sie mit Vergnügen an
und ihre kurzen Röcke ärgern mich noch nicht
da sie so gut genau ist – denke und die
ihr folgenden Blicke der Männer nehme ich noch wahr
ohne Neid
oder doch ?

przełożyła Erika Stöppler


Problem

Z jakiej odległości ciepło ludzkiej skóry
zaczyna mrozić? W jakim stopniu izoluje
opuszczony wzrok? O ile zmniejsza ciężar
tych kilku chwil wyjęcie klucza
poprawienie włosów sprawdzenie godziny?
To jest zapewne szerszy problem
który jednak chętnie włącza się
do ciasnego wnętrza windy

 

(NIEMIECKI)

Das Problem
[Problem]

Aus welcher Entfernung beginnt die Wärme
der Menschaut zu frösten? Inwieweit
isoliert eingesenkter Blick? Und um wieviel
wird die Last dieser wenigen
Augenblicke leichter durch das Herausziehen
des Schlüssels das Zurechtrücken
des Haares das Überprüfen der Uhrzeit?
Es ist gewiss ein umfangreiches Problem
das sich aber gern in das enge Innern eines Fahrstuhls
reinschieben lässt

przełożyła Erika Stöppler


granica

„a ja w tym roku jakoś nie zrobiłam”
– to sąsiadka mówi tak do mojej mamy
która zaczęła o powidłach
sąsiadka z nich słynęła w całej okolicy
teraz znają ją wszyscy z tego że umiera
ale ona nie wie o swoim nowotworze
i rok ten traktuje jako jeden z wielu
mówiąc zza siatki dzielącej posesję
do mojej mamy która stoi po lepszej stronie
tej z widokiem na przyszłoroczne powidła

 

(NIEMIECKI)

Grenze
[granica]

„Und in diesem Jahr habe ich es irgendwie nicht geschafft”
– erwidert die Nachbarin meiner Mutter
die das Thema Apfelmus angesprochen hat
die Nachbarin war dafür in der ganzen Gegend berühmt
und jetzt wissen schon alle darüber dass sie bald stirbt
nur sie weiß noch nichts von ihrem Tumor
und dieses Jahr betrachtet sie als eines von vielen
als sie hinter dem Drahtzaun der die Grundstücke trennt
mit meiner Mutter redet die wohl auf der besseren Seite steht
mit guten Aussichter für das Apfelmus im kommenden Jahr

przełożyła Erika Stöppler


dzieciństwo

garsteczka piasku
i za wysoki płot
nad nim promienny
słonecznik
zachmurzony czasem
całym stadem wróbli
zimą jeszcze mniej
a przecież stamtąd znam
niepowtarzalny smak
nadgryzionego jabłka wszechwiedzy
to jednak musiał być raj

 

(NIEMIECKI)

Kindheit
[dzieciństwo]

Ein kleines Händchen voll Sand
und ein zu hoher Zaun
über ihm eine strahlende
Sonnenblume
manchmal ganz bewölkt
von einer Spatzenschar
im Winter noch weniger
und doch von daher kenne ich
den unverwechselbaren Geschmack
des angebissenen Apfels
der Erkenntnis
…es musste doch
das Paradies gewesen sein

przełożyła Erika Stöppler


Bilans

z obawy przed deformacją
dla fasonu
z sezonu kobiet wyzwolonych
ze strachu przed bólem
w formie protestu
albo innych względów
zrezygnowała z tego
i tylko wiersze
po nocach nie dają spać
wymagają ciągłego czuwania
skłaniają do wyrzeczeń i poświęceń
wciąż poprawiane wiecznie mylą sensy
najprostszych słów
pytając ciągle
dlaczego?
dlaczego?

 

(NIEMIECKI)

Bilanz
[Bilans]

Aus Angst vor Entstellung
für den Schick
einer Saison der emanzipierten Frauen
aus Angst von Schmerz
in Form eines Protests
oder aus anderen Gründen
verzichtete sie darauf
und nur die Gedichte
lässen sie nachts nicht schlafen
sie fordern ständige Wachsamkeit ein
sie zwingen zur Aufopferung und zum Verzicht
stets korrigiert verwirren sie den Sinn
der einfachsten Worte
indem sie fortwährend fragen
warum?
warum?

przełożyła Erika Stöppler


błaganie

matko błogosławiona
żono Józefowi miła
i ty ufny mężu
opiekunie tkliwy
synu boży synu człowieczy
w cierpieniu niemściwy
wejrzyjcie w domy nasze
wspierajcie dzieci nasze
dla których związaliśmy się
w ciężki krzyż

 

(NIEMIECKI)

Das Flehen
[błaganie]

Gesegnete Mutter
des Josef liebe Frau
und du treuer Mann
zärtlicher Betreuer
Gottessohn Menschensohn
in deinem Leiden ohne Rachsucht
schaut in unsere Häuser
helft unseren Kindern
für die wir uns gebunden haben
in ein schweres Kreuz

przełożyła Erika Stöppler


z mitologii

oto
wieczni bogowie
kobiecych religii
nasi pierwsi chłopcy

 

(NIEMIECKI)

Aus der Mythologie
[z mitologii]

das sind sie
die ewigen Götter
der Frauenreligionen
– unsere ersten Jungs

przełożyła Erika Stöppler


brzemienna ogląda swój brzuch

słusznie się mówi że miłość odradza
i pole widzenia nagle nam zmienia
że ona kreśli nowe horyzonty
linią
pośrodku pępkiem zagniecioną

 

(NIEMIECKI)

Eine Schwangere betrachtet ihren Bauch
[brzemienna ogląda swój brzuch]

zurecht sagt man, dass die Liebe eine Wiedergeburt ist
irgendwie verändert sie plötzlich das Blickfeld
sie zeichnet neue Horizonte
mit einer Linie
in deren Mitte ein Nabel eingedrückt ist

przełożyła Erika Stöppler


Miary

Wtedy kiedy zmarł dziadek
Rok po ślubie Wojtka
W połowie maja
bo właśnie z bzem
na Zofii szliśmy
najprawdziwsze
jak my niezmienne
jak my ulotne

 

(NIEMIECKI)

Die Maße
[Miary]

Damals als Opa starb
Ein Jahr nach Wojteks Trauung
Mitte Mai
Da wir zu der Tante gingen
Mit Flieder die zu Sophie gerade blühen
Die wahrhaftigsten Maße –
Wie wir unabänderlich
Wie wir vergänglich

przełożyła Erika Stöppler


Na balkonie

Równo zmieszane światło i ciemność
ciepło dnia i chłód nocy wzięte po połowie
cała gama woni
Spokój letnich wieczorów
Woda wycieka ze skrzynek kwiatowych
w zmiennym rytmie kropel
Ze skrzynek telewizorów sączą się
katastrofy zamachy napady klęski żywiołowe
rozpoczęte wojny
I jak tu wśród kwiatów pelargonii
nie poczuć się motylem

 

(NIEMIECKI)

Auf dem Balkon
[Na balkonie]

gleichmäßig vermischt Dunkelheit und Licht
die Wärme des Tages und die Kühle der Nacht
die ganze Palette der Düfte
der Frieden der Sonnenabende
das Wasser rieselt aus den Blumenkästen
in wechselhaften Rytmus der Tröpfen
aus den Fernsehkästen rieseln
schreckliche Nachrichten Attentate Überfälle Naturkatastrophen
angefangene Kriege
wie sollte man sich nicht unter diesen Geranien
wie ein Schmetterling fühlen

przełożyła Erika Stöppler


Pierwsze lekcje

Za chmurę krwi
zachodziły dropsy
Mijała ich pełnia
I sierp ostatniej kwadry
kaleczył język

jeszcze cały w słodyczy

 

(NIEMIECKI)

Die ersten Unterrichtsstunden
[Pierwsze lekcje]

Die Bonbons verschwanden
in einer Blutwolke
ihre Vollmondphase verging
Und die Sichel des letzten Viertelmondes
zerschnitt die Zunge
noch voller Süße

przełożyła Erika Stöppler


***

kochanka
jakaż ja jestem trwała
jaka wieczna
wobec tych wszystkich
jednorazowych chusteczek
jednorazowych igieł
zapalniczek żyletek gazet
jednoprzejazdowych biletów
jakaż wielokrotnego użytku

 

(NIEMIECKI)

***
[kochanka…]

Liebhaberin
wie dauerhaft bin ich doch
wie ewig
angesichts all dieser
Einwegtaschentücher
Einwegnadeln
Streichhölzer Rasierklingen Zeitungen
Fahrscheine
zum mehrmaligen Verbrauch bestimmt

przełożyła Erika Stöppler


***

Ich dłonie są jak płomienie
a ciała – płynny wosk
który będzie stygnąć
w dwa osobne kształty

 

(NIEMIECKI)

***
[Ich dłonie…]

Ihre Hände sind wie Flammen
und ihre Körper – flüssiger Wachs
das abkühlen wird
in zwei getrennte Gestalten

przełożyła Erika Stöppler