Relacja z wizyty w Wilnie

Z życia redakcji i fundacji

Wilno 13-16.11.2016

W dniach 13-16 listopada 2016 „Akcent” (w składzie: poeci Anna Goławska i Waldemar Michalski oraz redaktorzy Bogusław Wróblewski i Łukasz Janicki) miał przyjemność gościć w Wilnie na zaproszenie Związku Pisarzy Litwy. Wizyta trwała 3 dni i zaowocowała nawiązaniem serdecznych kontaktów z litewskimi twórcami i redaktorami. Najważniejsze spotkanie – z publicznością – odbyło się 15.11 w siedzibie Związku. Spotkanie prowadził prof. dr hab. Algis Kalėda, historyk i teoretyk literatury, znakomity tłumacz literatury polskiej na język litewski, kierownik Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego. Redaktor naczelny „Akcentu”, Bogusław Wróblewski, opowiedział o działalności kwartalnika, a red. Łukasz Janicki przedstawił sylwetki uczestniczących w spotkaniu lubelskich poetów. Poeci oraz tłumacze, Birutė Jonuškaitė (wiceprezes Związku Pisarzy Litwy) i Vladas Braziūnas, przeczytali wiersze w oryginale i w przekładach na język litewski. Na sali obecni byli też m.in.: Antanas Jonynas – prezes Związku Pisarzy Litwy, Irena Aleksaitė i Vyturys Jarutis – wytrawni tłumacze literatury polskiej, Józef Szostakowski – poeta, historyk prasy, dziennikarz  i wspaniały przewodnik po Wilnie.
Podczas pobytu była też okazja do zwiedzenia Uniwersytetu Wileńskiego oraz spotkań w siedzibie redakcji czasopisma „Metai” i wydawnictwa współpracującego ze Związkiem Pisarzy.

Przed rokiem pisarze z Wilna gościli w Lublinie na zaproszenie „Akcentu”.

Od lewej: łukasz Janicki, Bogusław Wróblewski, Waldemar Michalski - na tle Ostrej Bramy, fot. Anna Goławska
Od lewej: Łukasz Janicki, Bogusław Wróblewski, Waldemar Michalski – na tle Ostrej Bramy, fot. Anna Goławska
Vladas Braziunas, Birute Jonuskaite, Waldemar Michalski - w siedzibie Związku Pisarzy Litwy. Fot. Anna Goławska
Od lewej: Vladas Braziunas, Birute Jonuskaite, Waldemar Michalski – w siedzibie Związku Pisarzy Litwy. Fot. Anna Goławska
W siedzibie Związku Pisarzy Litwy, fot. Anna Goławska
W siedzibie Związku Pisarzy Litwy, fot. Anna Goławska
Podczas zwiedzania Uniwersytetu Wileńskiego, fot. Anna Goławska
Podczas zwiedzania Uniwersytetu Wileńskiego, fot. Anna Goławska
Od lewej: Birutė Jonuškaitė, Waldemar Michalski, Bogusław Wróblewski - w siedzibie Związku Pisarzy Litwy, fot. Anna Goławska
Od lewej: Birutė Jonuškaitė, Waldemar Michalski, Bogusław Wróblewski – w siedzibie Związku Pisarzy Litwy, fot. Anna Goławska
Podczas zwiedzania kościoła uniwersyteckiego. Pierwszy od lewej: Antanas Jonynas. Fot. Anna Goławska
Podczas zwiedzania kościoła uniwersyteckiego. Pierwszy od lewej: Antanas Jonynas, prezes Związku Pisarzy Litwy. Fot. Anna Goławska
Matka Boska Ostrobramska. Fot. Bogusław Wróblewski
Matka Boska Ostrobramska. Fot. Bogusław Wróblewski
Od lewej: Bogusław Wróblewski, Anna Goławska, Waldemar Michalski. Fot. łukasz Janicki
Od lewej: Bogusław Wróblewski, Anna Goławska, Waldemar Michalski. Fot. łukasz Janicki