Spis treści numeru 3/2013

Akcent numer 3 (133) 2013

Akcent numer 3 (133) 2013

Marek Danielkiewicz: wiersze
Emigracyjna odyseja w listach – Bogusław Wróblewski: artykuł wstępny
Emigracyjna odyseja w listach – listy Jana Leszczy do Jana Kowalika
Łukasz Suskiewicz: Bydle
Michał Jagiełło: wiersze
Małgorzata Krakowiak: Kraj wielkich nadziei i widma przeszłości. O powieściach Diane Armstrong
Ewa Mazur: wiersze
Anna Frajlich: Pięć miesięcy z życia (1990)
Maciej Melecki: wiersze
Imre Laurinyecz: Ucieczka
Karolina Przesmycka: Dziady nad Rzeczpospolitą. O tym, jak Białorusini chcą wskrzesić unię polsko-litewską
Samantha Kitsch: wiersze
Adam Binduga: Goryle
Małgorzata Szlachetka: Kabaret bez numerów
Konstandinos Petrou Kawafis: wiersze

PRZEKROJE
Wybory, opracowania, syntezy
Bartłomiej Krupa: Cień zagłady [„Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010”. Red. Feliks Tych, Monika Adamczyk-Garbowska];
Małgorzata Szlachetka: Dehnel nie rozmienia się na drobne [Jacek Dehnel „Młodszy księgowy. O książkach, czytaniu i pisaniu”];
Marcin Orliński: W stanie rozproszenia [Arkadiusz Bagłajewski „Mapy dwudziestolecia 1989-2009. Linie ciągłości”];
Dominika Kurek: Polskie smoki i polscy rycerze [Małgorzata Tkacz „Baśnie zbyt prawdziwe. Trzydzieści lat fantasy w Polsce”];
Karolina Ewa Wieliczko: Zawsze (poza) fragment [Jacek Łukasiewicz „TR”];
Rafał Czekaj: Erudyta na szańcach kultury masowej [Umberto Eco „Po drugiej stronie lustra i inne eseje”];
Arkadiusz Bagłajewski: Obecność romantyzmu [Magdalena Rabizo-Birek „Romantyczni i nowocześni. Formy obecności romantyzmu w polskiej literaturze współczesnej”]

PLASTYKA
Lechosław Lameński: Ekspresyjne portrety i nostalgiczne pejzaże Stanisława Baja, ostatniego romantyka w malarstwie polskim

MUZYKA
Jarosław Sawic: Między artyzmem a banałem. Motywy szopenowskie w muzyce rockowej

TEATR
Magdalena Jankowska: Wesołe czarnowidztwo

BEZ TYTUŁU
Leszek Mądzik: Park

NAMIĘTNOŚCI
Marek Danielkiewicz: Fotografie

NOTY
Krystyna Rybicka: 100 lat / 100 x Malewicz. Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi

Noty o autorach

Contents and Summaries Contents and Summaries